Психология за деца и тийнейджъри

Психология в училище
Детски психолог Валерия Симеонова

Моята основна дейност като психолог е насочена към психологическо консултиране на деца и тинейджъри. Причината да работя като детски психолог и психолог за тинейджъри е защото вярвам, че всяко дете може да постигне много, стига да бъде подкрепено по подходящия начин от възрастните около себе си.

Какъв е моят подход като детски психолог и психолог за тийнейджъри?

Аз вярвам, че човек не спира да се развива през целия си живот. Дори, когато нещо ни задържа и терзае, ние може да изградим в себе си инструментите, с които да се справим.

С работата си като детски психолог и психолог за тинейджъри аз помагам на децата и младежите да открият силните си страни и да ги използват като трамплин за преодоляването на предизвикателствата и проблемите. За да могат да постигнат най-доброто за себе си в бъдеще.

Работя като детски психолог и психолог за тийнейджъри в град Варна, но провеждам онлайн психологическо консултиране на деца,тийнейджъри и родители от цялата страна и чужбина.

Какви са основните направления, в които работя като детски психолог и психолог за тийнейджъри?

1. Трудности в управление на емоциите на децата и тийнейджърите (тревожност, гневни изблици, депресия и др.)

Понякога децата и тинейджърите трудно разбират себе си – не разбират чувствата, които изпитват или пък не успяват да ги управляват (например гнева или тревогата си). Прочетете още...

2. Ниска самооценка при децата и тийнейджърите

Понякога децата и младежите страдат от ниско самочувствие, неувереност, тревожност, депресивни състояния. Затова работата ми като психолог е фокусирана върху развиването на позитивна нагласа към себе си и света; изграждането на чувство на самоуважение на собствената личност и потребности, както и на уважение към другите. Психологическата ми подкрепа е насочена още към приемане на себе си и останалите, както и към отключване на потенциала на личността, откриване и развиване на талантите и силните страни на характера. Прочетете още...

3.Трудности в общуването при децата и тийнейджърите

Някои деца и тийнейджъри са по-притеснителни и трудно създават приятелства. За тях може да е предизвикателно да се поставят на мястото на другите или пък да не успяват да участват в разговор, защото са твърде срамежливи. Прочетете още...

4. Липса на мотивация при децата и тийнейджърите

В днешно време в периода на училищна възраст децата и тинейджърите  нерядко губят своята мотивация. Често не успяват да си поставят цели и да ги постигат.Също както възрастните, така и децата и младежите имат нужда да разбират защо правят нещо и как то е важно за тях.

През периода на пубертета търсенето на смисъл е още по-силно, тъй като то е обвързано с процеса на самопознание и самоопределение, който е характерен за тази възраст. Прочетете още...

5.Подобряване на уменията за учене при децата и тийнейджърите

Нерядко липсата на мотивация и концентрация в училище са свързани и с недостатъчно добре развити умения за учене. Затова като детски психолог работя за развиването на т.нар. умения за учене у децата и тинейджърите. Макар и да ги свързваме само с училище, тези умения са ключови за постигането на успех в живота изобщо. Такива умения са самодисциплината; самоконтролът; целеполагането и изработването на план за постигане на целите; самоорганизираност. Прочетете още...

Ако търсите детски психолог или психолог за тийнейджъри, може да се свържете с мен за психологически консултации в град Варна или онлайн консултации с психолог за цялата страна и чужбина. Ще се радвам да помогна!

Прочетете още: