Психология за деца и тийнейджъри

Психология в училище
Детски психолог Валерия Симеонова

Здравейте! Казвам се Валерия Симеонова и съм психолог. Бакалавърската си степен по „Психология“ и магистърската си степен по „Клинична и консултативна психология“ завърших в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Междувременно специализирах когнитивно-поведенческа терапия. Допълнителните ми обучения са  в сферата на семейното консултиране, работа с деца, арт-терапия и др.

Защо работя с деца, родители и учители?

Практиката ми като психолог започна през 2011 г. с работата ми в дневен център за хора с психични разстройства в гр. София. Работата ми там ме накара да се замисля колко е ключово да получим възможно най-голямата подкрепа като деца и младежи, за да се превърнем в психически и физически здрави възрастни.

Затова през 2013 г. започнах да работя с деца и с тинейджъри в училище. Благодарение на това, че станах част от голямото семейство на Фондация „Заедно в час“, успях да работя с ученици за развиване на ключови компетенции у тях като умение да се самоорганизират, да си поставят цели, да градят приятелства и позитивни взаимоотношения, да се мотивират,  да търсят и надграждат себе си.

Докато работех в училище заемах различни позиции – на възпитател на ученици в начален етап, учител по психология, училищен психолог.  Видях децата, техните взаимоотношения, стремежи и проблеми през тези различни призми. Срещах се с родители и чувах техните притеснения и надежди. Разговарях с учителите и се опитвах да ги подпомагам в нелеката задача да обучават и възпитават. 

Всичко това ми даде една по-дълбока представа за ситуациите, пред които са изправени днешните деца и тинейджъри, техните родители и учители. Смея да кажа, че придобих  една уникална  гледна точка на психолог, който познава различните страни в  образователната ни система. Този специфичен ракурс е изключително полезен при работата ми с деца, тинейджъри, родители и учители.

Какъв е моят подход?
Всяко дете може да полети. Нужно е само един възрастен да повярва в него.

Аз вярвам, че човек не спира да се развива през целия си живот. Дори, когато нещо ни задържа и терзае, ние може да изградим в себе си инструментите, с които да се справим. Вярвам, че първата крачка по този път е да открием силните си страни, които да бъдат наша опора. Защото само, когато стъпи върху твърда опора, човек може да надгражда и да се изкачва нагоре.

Затова с работата си като психолог аз помагам на децата и подрастващите да открият силните си страни и да ги използват като трамплин за преодоляването на предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени.

За да могат да постигнат най-доброто за себе си в бъдеще. И да бъдат хората, които да изградят едно осъзнато и зряло общество.

Често необходими съюзници в този процес за мен са родителите и учителите, на които помагам да създадат онази среда, която да подкрепи развитието на детската личност и да изгради необходимите умения за справяне с трудностите и проблемите.

Аз няма да ви дам готови решения. Но ще бъда до вас и ще ви подкрепя професионално в търсенето на решение. Аз ще ви изслушам без да ви съдя или назидавам. И ще предложа най-дълбокото си уважение към вас и личността на вашето дете.

Ако мислите, че аз съм вашият психолог или психологът на  вашето дете, свържете се с мен, независимо от населеното място, в което живеете.  


Прочетете още: