Психология за деца и тийнейджъри

Психология в училище

Самооценка и увереност

Развиване на позитивна самооценка

Понякога на децата и тийнейджърите може да им се струва, че не се справят достатъчно добре,  и че не могат да мерят сили с другите. Те могат да обвиняват себе си, да смятат, че не струват и да не се харесват.

Когато подобни мисли и нагласи към собствената личност продължат твърде дълго, освен, че ни карат да се чувстваме ужасно, те могат да доведат до:

  • отдръпване от другите, липса на приятели и самота;
  • депресия;
  • тревожни състояния (паника, кошмари, психосоматични прояви като главоболие, болка в корема, сърцебиене и др.);
  • деструктивно поведение (агресивни прояви към хора и предмети);
  • самодеструктивно поведение (самонараняване) и др.
Изграждане на увереност в себе си  и уважение към другите

Увереността в себе си е свързана с убеждението, че имаш капацитета да се справиш. Съответно ниската самоувереност често води до трудности в училище, невъзможност детето да намери приятели, тревожност, срам, депресия и др. Нерядко ниската самоувереност, както и ниската самооценка, могат да се изразят в агресивно поведение към другите, арогантно или неуважително отношение и т.н.

Понякога децата и тинейджърите могат да бъдат особено жестоки едни към други. Изграждането на уважение към другите е свързано с опитът да разбереш човека срещу теб, да се опиташ да влезеш в неговите обувки и да видиш света през неговите очи. Научните изследвания показват, че умението да проявяваш емпатия,  да разбираш и подкрепяш другия е знак за високи социални умения, които от своя страна на по-късен етап са свързани с чувство за субективно благополучие и удовлетвореност от живота като възрастен. (1, 2)

Развиване на силните страни и талантите

Всеки човек е уникално съчетание от различни качества и черти.Често в детската градина и училище обаче се опитваме да унифицираме децата и пренебрегваме това, което е уникално и изключително за тяхната личност. Понякога децата ни не се справят достатъчно добре по български език или математика и ние забравяме, че може би те се справят блестящо в някоя друга област. Това може да доведе до нежелание да се посещава училище изобщо, отсъствие и отпадане от училище, нисък успех, липса на мотивация за учене, липса на концентрация и внимание, проблемно поведение в час.

Човек не спира да расте и да се развива, докато е жив. Ние се учим както от хубавите неща, които ни се случват, така и от трудностите.

Моята роля на психолог е да подпомогна децата и тийнейджърите да:

  • Открият своите силни страни;
  • Изградят вяра в собствените сили и нагласа, че трудностите могат да бъдат преодолени;
  • Развият необходимите умения за справяне с предизвикателствата.

Провеждам психологически консултации с деца,тийнейджъри и родители в град Варна или психологически консултации онлайн за цялата страна и чужбина.