Психология за деца и тийнейджъри

Психология в училище

Липса на мотивация

 Вътрешната мотивация и откриването на смисъл в това, което правим, е онази сила, която ни движи напред. Тя е причината да си поставяме цели и да търсим решения в трудни ситуации.

Моята подкрепа

Моята подкрепа като психолог се изразява в подпомагане на децата и младежите да:

  • изследват причините за чувството на апатия, потиснатост, демотивация, тревога, тъга и др.
  • открият онова, което ги вдъхновява и мотивира;
  • си поставят смислени и значими цели;
  • чертаят път за постигане на целите си;
  • ревизират пътя за постигане на целите с оглед на резултатите.

През живота си всеки от нас се опитва да открие своето място в света. Това търсене започва още от училищна възраст и се проявява особено силно по време на пубертета. Тинейджърите търсят себе си, изпробват различни социални роли, сменят приятели и настроения.

От съвсем малки децата задават въпроса „Защо?“, но този въпрос започва да звучи още по-силно в юношеска възраст. „Защо съм такъв?“, „Защо другите са такива?“, „Защо трябва да правя това?“. Търсенето на смисъл е силно обвързано и с процеса на изследване на себе си, който е особено характерен за подрастващите.

Липсата на смисъл и мотивация може да има драстични последици като влошаване на училищния успех, отсъствие и отпадане от училище, участие в рискови дейности, рисково поведение, гневни изблици, депресивни и тревожни състояния и др.

Прочетете още: